SAKER JAG INTE FÖRSTÅR

Jag har beslutat köpa nya byxor och uppsöker en återförsäljare av sådana. En ung man förevisar ett antal olika modeller som jag tar med till provhytten. Första paret klyver skrotum och stannar på halva vaden. Med oönskat pipig röst uppmärksammar jag biträdet på att byxorna är både för trånga och för korta i hopp om att större storlekar kan göras tillgängliga.

Det uppenbart mycket lösningsorienterade biträdet föreslår då istället att vika UPP byxorna för att åtgärda problemet…!

Jag hoppas att han skämtar ända tills han böjer sig ner och faktiskt viker upp byxorna vilket måste betyda att han trots allt menat allvar med sin kontraproduktiva strategi.

Och där befinner jag mig alltså en helt vanlig lördag, med förundrad och smått generad blick riktad ner mot den unge herre som hukad vid mina blottade vader försöker upphäva vedertagna fysiska förhållanden och tänker: Det här kommer jag nog aldrig riktigt att förstå…

ATT LAGERVARA ELLER ICKE LAGERVARA, DET ÄR FRÅGAN…

En icke namngiven gigantisk elektronikkedja inrättar ett rörande lågt pris på en specifik stavmixer. På den generösa eljättens hemsida finns den i realtid uppdaterade lagerstatusen på varan i de omgivande butikerna. Finns i lager.

I sektionen för stavmixrar lyser dock den specifika stavmixern med sin frånvaro. Efter den halvmara man nödgas genomlida för att bilda omloppsbana kring avdelningen för vitvaror konstateras att varan i fråga inte heller finns på någon av de omgivande trehundrafemtioåtta hyllorna. Härvid påbörjas utmaningen att tillkalla någon ur butikens personal för att bringa reda i dessa missförhållanden.

I samtalet med den lika välklädda som illa fostrade sprätten som äger rum knappt en mandatperiod senare framkommer att endast ett exemplar av den specifika varan finns i butiken, och att detta är ett skyltexemplar. På den självklara fråga som åtföljer detta konstaterande är svaret att man inte säljer skyltexemplaret(!)

Ett klargörande mellanspel: Den lagerstatus man tar del av på hemsidan anger inte antalet tillgängliga varor utan endast huruvida en viss vara finns i lager eller inte. Eftersom man aldrig säljer det sista exemplaret av en vara är lagerstatusen på samtliga varor således alltid minst 1 (ett).

Vi kan därmed denna vinterljuva dag konstatera att vi just identifierat det allra mest kostnadseffektiva sättet att uppnå hundraprocentig försörjningsgrad (grattis logistikern), samt den i särklass mest påkostade IT-satsningen sett till faktisk uppnådd nytta (grattis IT-konsulten), samt konturer av den chimär av nyttobaserad informationsteknologi som omger och lurar oss i lika omfattning (pilutta dej kundjävel).

Jämställdhets

Även om mångas hårda kamp för ökad jämställdhet inskränker sig till att dela menlösa artiklar på Facebook, så är det ett faktum att jämställdhetsfrågan får allt bredare utrymme i samhällsdebatten. Kanske så till den milda grad att sakfrågan faktiskt kommer i skymundan och till och med förlöjligas av tycksugna och aktivistdampande debattörer utan respekt för ämnets viktighet?

Få företeelser undkommer i dagsläget att genomgå jämställdhetsgranskning, även om de ofta självutnämnda analytikerna håller väldigt varierande nivå gällande objektivitet och sinne för relevans. Vem hade exempelvis trott att någon skulle komma på tanken att ivra sig över hur man borde gå tillväga för att ploga snö på mest jämställda sätt? Visst, jag kan utan problem acceptera att det finns olika aspekter på hur man bör prioritera bearbetning av de olika snöbelagda ytorna med hänsyn till befolkningsmängd, säkerhet etc, men det kommer att krävas omfattande övertalningsargumentation innan någon får mig att seriöst betrakta detta som en jämställdhetsfråga. Ska man ploga för att minimera olyckor och skador, eller för att säkerställa en jämn fördelning av olyckor och skador mellan könen?

Inte sällan är bedömningen av vad som är jämställt eller inte baserad på en subjektiv upplevelse, ibland dessutom en högst personlig sådan. Det är väl sannolikt inte knutet till människans instinktiva beskaffenheter att den ena färgen gäller som manlig medan den andra gäller som kvinnlig? Nej, detta är snarare något som skapats i vårt nutida medvetande. På åttiotalet kan kan jag upplysa om att rosa skor var sjukt hett på killar, bara för att nämna ett exempel på just detta fenomen.

Dagens sensmoral i den ständigt taggiga och lite oansade Risbusken: Propagera gärna för ökad jämställdhet, men tramsa inte med ämnet och gör inte något av könen till offer i skitnödiga analyser utan ämnesrelevans. Nu ska jag ta på mig rena trosor och gå ut och hugga ved.