Cyklisk cynism

Jag brukar sällan eller aldrig hemfalla åt konspirationsteorier, men det finns numera en företeelse i vårt samhälle vars existens jag inte lyckas försvara eller förklara på något annat sätt än med konspiratoriska förtecken. Låt vara att jag nu träder in i en ändlös allé flankerad av prunkande cynism och ett sanningsunderlag av så lövtunn is som vore den hämtad från en soldränkt vårdag i april. Men ändå.

För var ska jag annars finna svaret på varför den jävla elsparkcykeln har gjort sin oerhört icke önskvärda entré på våra gator? Detta diaboliskt samhällsförgörande färdmedel som med sitt hänsynslösa varande förfular den miljö som i synnerhet under denna årstid annars kan vara relativt oful.

Förespråkarna framhåller att elsparkcyklarna kan ersätta resor med bil vilket jag starkt betvivlar. Elsparkcykeln ersätter väl mer sannolikt en betydande del av de hälsofrämjande promenader eller traditionella cykelturer som bidrar till ökad folkhälsa (eller åtminstone begränsar ett redan påbörjat förfall av densamma). Elsparkscykeln tycks även ersätta de moraliska betänkligheter som annars reglerar användarnas beteenden med total nonchalans. Och även om förekomsten av moraliska betänkligheter hos befolkningen kan ifrågasättas även i andra, och betydligt allvarligare, sammanhang så hävdar jag att elsparkscykeln på ett aldrig tidigare skådat sätt undanröjer vett och sans hos de som råkar vidröra detta ligistframkallande sattyg.

Livslängden på en elsparkcykel sägs vara någonstans runt tre månader, men det låter så dumt att vi får räkna med det tredubbla för att ens kunna göra det rimligt att förfasas över dess orimliga korthet. Hur kan det, i tider då hållbarhet står som rubrik i näst intill alla offentliga budskap, vara acceptabelt eller ens lagligt att producera och sprida ut drivor av redan nästan trasigt skräp i stadsmiljö utan att ordningsmakten distinktare beivrar denna brottslighet?

En förvisso svagsint men ändå helt ofullständig analys är att när en företeelse har sin grund i en omfattande investering med tillhörande entreprenörskap verkar den förses med ett allmängiltigt frikort som neutraliserar alla argument om onödighet och gör det omöjligt att kväva dess existens. Vanligtvis brukar marknadens krafter automatiskt rationalisera bort onödig skit genom försvagad och sedermera utebliven efterfrågan, men i detta fall verkar det som att den lavinartade tillväxten av elsparkcyklar chockerat mänskligheten till den grad att en efterfrågan på ett närmast hypnotiskt sätt forcerats fram.

Om jag skulle låta tillverka femhundra vattenkanoner och ställa ut på strategiskt utvalda platser över staden och låta invånarna betala fem kronor för ett sprut – skulle det då innebära att företeelsen blir så överväldigande och mot bakgrund av dess näringsidkande karaktär så svåråtkomlig att det blir legitimt, kanske till och med moraliskt acceptabelt, att spruta vatten på folk? Om någon skulle ha synpunkter kunde jag ju hävda att vattenkanonerna likt elsparkcyklarna är en del av en allt snabbare samhällsutveckling och att det snarast är lagstiftningen som inte hänger med.

Antingen är elsparkcykeln så pass värdelös att den inte ens går att hantera på vare sig ett politiskt, polisiärt eller personligt plan. Eller så är elsparkcykeln i största hemlighet sanktionerad av en främmande makt och innehåller högteknologisk utrustning för spionage. I så fall kan vi anta att någon för oss okänd nation eller fientlig gruppering har mycket detaljerade kartor över bottnen på Fyrisån där övervakningen torde vara tämligen överdimensionerad.