ELEKTRISKT VANVETT

Under deklarationspåsen låg dessutom ett annat litet vitt kuvert adresserat direkt till mig. En personlig hälsning således. Från Vattenfall. Man anar dock redan vid anblicken av kuvertets utsida att den personliga kontakten kanske är lite ansträngd när man i adressfönstret angett kundnummer tillsammans med tilltalsnamn. Jag smakar lite på det för mig helt nypåfunna alternativet till smeknamn, cm753LokalTK, under tiden som jag försöker pillra upp fliken för att ta del av brevets innehåll. Jag finner det emellertid vara utan den presumtiva sprängkraft man gärna vill höra i ett lockrop av sådan karaktär. Nåväl, Vattenfall, som jag uppenbarligen varit kund hos tidigare, undrar om ett erbjudande om fast elpris med 1, 2 eller 3 års bindningstid kan få mig att återansluta till dem som leverantör av hushållsel. Som om inte generositeten här redan nått sin absoluta klimax vill man dessutom i händelse av bifall skänka mig en SmartPlug utan extra kostnad. Med denna dosa, av namnet att döma fylld av visdom, kan jag manövrera apparaterna i hemmet med mobiltelefonen och avläsa rapporter visandes hur mycket ström de förbrukar.

Jag misslyckas trots upprepade försök förstå logiken i att erbjuda icke kunder ett bättre elpris än de som redan är kunder. Brevet borde kommit för ett halvår sedan och anspelat på min då lojala hållning som köpare av hushållsel, kanske med ingressen ”Bäste cm753LokalTK, vi vill erbjuda dig som varit trogen kund hos oss i nio år ett lägre elpris för att du ska vilja vara kund hos oss i nio år till. Dessutom får du ett helt gäng hushållsapparater och en telefon att styra dem med”. Nu är det för sent, och dessutom känner jag mig lurad att ha betalt ett högre elpris än om jag sagt upp mitt abonnemang ännu tidigare än vad jag gjorde.

En Smart Plug utan extra kostnad betyder väl underförstått det finns en kostnad någonstans där bland tarifferna. Man har sannolikt bara dolt den i ett lite högre pris per kilowattimme eller en kreativt uppdiktad kostnadspost. Miljöavgiftsbeskattningsbelopp skulle säkert lura mig, och kanske till och med få mig att känna att jag gjorde en hedervärd insats för miljön. Värdet på pluggen uppges vara 499 kronor, om jag fick den summan att handla el för skulle kostnaden per år minskas med nästan 20 procent.

Om det ska finnas någon som helst vits med att styra och ställa med hushållsapparaterna via telefonen borde man ju utöver allt detta rimligtvis också behöva mer än en plugg, och allra helst om man ska föra statistik på vilka som förbrukar mest el. Om jag då uppskattningsvis behöver fem pluggar för att se hur jag kan sänka mina elkostnader kommer det att kosta mig 1996 kronor exkluderat gratispluggen bara för att göra mig uppmärksam på vilka apparater som inte bör användas i onödan. Det motsvarar grovt räknat fyra femtedelar av min totala årskostnad för hushållsel. Jag skulle alltså behöva ha släckt och avstängt från nyår ända fram till allhelgonahelgen bara för att hamna på noll igen. Det som ytterligare förstärker vanvettet i denna ekvation är att de apparater man skulle behöva stänga av för att spara märkbar mängd el är de som inte alldeles självklart kan avvaras utan att vissa andra mer eller mindre avancerade lösningar implementeras i boendet, exempelvis kylskåpet och spisen.

Med tanke på att erbjudandet om gratisplugg är sammanlänkat med ett tecknande av fast elpris under upp till 3 år torde det härjämte vara av underordnad betydelse om jag så stänger av huvudströmbrytaren under hela bindningstiden, elpriset har man ju redan bokat upp för en knapp mandatperiod framöver.

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *