Lösensumma

Jag drar mig till minnes en gyllene tid då de fyrsiffriga koderna utgjorde en av livspusslets opassande bitar. När den traditionella Assa-nyckeln blev för mossig fick man först en lättkomihåglig portkod att förvara i hjärnbarken (mäktigt). Portkoden skulle snart kompletteras med en bankomatkod, sedan en PIN-kod till telefonen och ytterligare en kod till telefonbanken. Länge försökte man desperat synkronisera dessa i hopp om att kunna använda samma fyrsiffriga kod till samtliga skyddade intrång men fick snart kapitulera när en kartell av säkerhetsmedvetna hyresvärdar insåg att slaget vid Lützen inte längre kunde gälla som universaldyrk till landets alla trappuppgångar.

I ett något skede tänkte någon säkerhetsexpert olyckligt nog utanför boxen och insåg att en kod inte måste vara begränsad till endast fyra siffror och inte heller till endast siffror. Dessutom kunde ju koderna appliceras på fler skyddsvärda entréer. Med datorernas utökade användningsområden kom snart kompletterande säkerhetsarrangemang och krav på lösenord med kombinationer av både siffror, bokstäver och andra tecken. Ju omöjligare att minnas desto bättre. De föga motståndskraftiga fördämningar som dittills begränsat ett lösenords längd och konstighet hade nu raserats i ett enda överambitiöst svep. För att yttermera förvärra förutsättningarna uppmanades man dessutom att av säkerhetsskäl BYTA lösenord, gärna så ofta som möjligt. I en suck av uppgivenhet ändrades Maiden123 till Maiden1234 som sedan blev Maiden12345 osv.

Häromdagen fick jag via en vad jag antar är en inbyggd lösenordsövervakare erfara att mina lösenord är på rymmen och att de därmed gissningsvis riskerar att bli upptäckta och förväxlade med andra minnessvaga individers knasbollkombinationer. Jag uppmanades att genast byta lösenord på ett antal olika inloggningar. Det visade sig vara en hel jävla del inloggningar. Majoriteten sådana jag sällan eller aldrig haft anledning att nyttja. Ett hotell, en biljettförsäljare, ett blomsterbud osv. Mängden inloggningar i kombination med lika stor mängd nya användarvillkor och särskilda krav på det nya lösenordets utformning resulterade i omedelbar reträtt. Om någon vill beställa blommor i mitt namn så må det vara hänt.

Jag saknar den tid då jag osedd och utan spårbarhet kunde köpa nåt utan att behöva skapa ett konto, uppfinna ett lösenord med minst åtta siffror, tolv bokstäver och tjugoen krumelurer, godkänna sextiofyra sidor finstilta användarvillkor, acceptera kakor (trots att jag försöker dra ner på sockerintaget) och välkomna alla möjligheter till oönskad kontakt och samtidigt övertygas om hur mycket den som ovillkorligen begär alla dessa personliga uppgifter värnar om min integritet. Kalla mig bakåtsträvare men lite enklare var det tammefan.

Please follow and like us:

2 svar på ”Lösensumma

  1. Cela peut être ennuyeux lorsque vos relations sont perturbées et que son téléphone ne peut pas être suivi. Maintenant, vous pouvez facilement effectuer cette activité à l’aide d’une application d’espionnage. Ces applications de surveillance sont très efficaces et fiables et peuvent déterminer si votre femme vous trompe.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *