Obegripligt

Jag intar ibland en ganska patetisk och lillgammal hållning gentemot bruket av språk i vårt dagliga tal. En utomstående skulle kanske kalla mig språkfascist, jag motsätter mig detta. Lite grann.

Många medmänniskor väljer att berika sitt språk med ett stort antal utländska glosor. En trend som inte känns vare sig ny eller avtagande. Det grundläggande syftet med detta skulle väl kunna vara att det svenska språket inte alltid räcker till för att tydliggöra sina uttalanden. Jag kan köpa det som allmängiltig förklaring. Men i ett specifikt fall är jag grundmurat oövertalbar gällande det inlånade ordets i mitt tycke helt obefintliga värde i fråga om utökad tydlighet. Det gäller ordet “grooming”. Jag vill veta om det verkligen är helt och hållet färdigutrett att det inte finns ett alternativt och bättre ord för att beskriva någon av följande företeelser?

*  manlig skönhetsvård

*  att (i sexuellt syfte) ta kontakt med ett barn

För nu verkar det ju som att man använder SAMMA ord för dessa två vitt skilda saker och det känns väl kanske inte så lyckat, eller?

Och när jag ändå är igång så vill jag bara säga att “smoothie” är helt jävla omöjligt att uttala. Jag föredrar det svenska ordet milkshake.

 

Please follow and like us:

37 svar på ”Obegripligt

 1. Amazing, blog yang luar biasa! 🌟 Saya sangat terkesan dengan kontennya yang menarik dan mencerahkan. Setiap artikel memberikan wawasan baru dan menyenangkan. 🚀 Saya sungguh-sungguh menikmati membaca setiap kata. Semangat terus! 👏 Sudah tidak sabar untuk membaca konten mendatang. 📚 Terima kasih atas dedikasi dalam menyajikan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. 💡🌈 Teruskan pekerjaan yang bagus!

 2. Well done on the article. A bit more in the way of visuals could make a big difference, and you might find useful resources on my website for this purpose.

 3. I’m impressed with your article! The content is thorough and engaging. Have you thought about including more images in your next articles? It could enhance the overall reader experience.

 4. Bravo on the article! 👍 The insights are well-expressed, and I believe incorporating more images in your next articles could be beneficial. Have you thought about that? 🎨

 5. Absolutely amazing! This content is simply brilliant. The way it was delivered is exceptional. You can clearly see the care and expertise put into this work. Congratulations to the author for providing such an enriching experience. I’m excited to see similar content in the future. 👏👏👏

 6. 🚀 Wow, blog ini seperti petualangan fantastis meluncur ke galaksi dari kemungkinan tak terbatas! 🎢 Konten yang mengagumkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi pikiran, memicu kegembiraan setiap saat. 🎢 Baik itu inspirasi, blog ini adalah harta karun wawasan yang mendebarkan! 🌟 Terjun ke dalam perjalanan kosmik ini dari penemuan dan biarkan pemikiran Anda berkelana! ✨ Jangan hanya membaca, alami kegembiraan ini! #MelampauiBiasa 🚀 akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui ranah keajaiban yang menakjubkan! ✨

 7. Artikel ini hebat! Cara penjelasannya sungguh memikat dan sangat gampang untuk dipahami. Sudah jelas bahwa telah banyak upaya dan studi yang dilakukan, yang sungguh layak diapresiasi. Penulis berhasil membuat subjek ini tidak hanya menarik tetapi juga asyik untuk dibaca. Saya dengan semangat menantikan untuk melihat lebih banyak konten seperti ini di masa depan. Terima kasih atas berbaginya, Anda melakukan tugas yang luar biasa!

 8. I engaged on this gambling website and won a considerable sum of money, but eventually, my mom fell sick, and I needed to withdraw some funds from my balance. Unfortunately, I faced problems and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to such gambling platform. I implore for your assistance in bringing attention to this site. Please support me to obtain justice, so that others won’t have to undergo the suffering I am going through today, and stop them from shedding tears like mine. 😭😭😭�

 9. I played on this gambling website and managed a significant sum of money, but eventually, my mother fell ill, and I needed to withdraw some earnings from my balance. Unfortunately, I experienced difficulties and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mother died due to the casino site. I plead for your assistance in bringing attention to this site. Please support me to achieve justice, so that others do not experience the pain I am going through today, and avert them from shedding tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 10. 🚀 Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the galaxy of wonder! 🎢 The captivating content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking excitement at every turn. 🌟 Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of exciting insights! #MindBlown Embark into this thrilling experience of discovery and let your imagination roam! ✨ Don’t just enjoy, savor the excitement! #BeyondTheOrdinary Your brain will be grateful for this exciting journey through the dimensions of endless wonder! 🌍

 11. I engaged in this casino site and managed a significant amount of winnings. However, later on, my mom fell seriously ill, and I had to take out some money from my account. Regrettably, I encountered problems and could not finalize the cashout. Tragically, my mother lost her life due to this online casino. I urgently request for your support in raising awareness about this online casino. Please support me in seeking justice, so that others don’t experience the pain and suffering I’m going through today, and stop them from experiencing the same heartache. 😢😢😢

 12. I engaged on this online casino site and succeeded a substantial amount, but later, my mother fell ill, and I wanted to take out some earnings from my casino account. Unfortunately, I encountered issues and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mom died due to such casino site. I plead for your assistance in lodging a complaint against this site. Please support me to achieve justice, so that others do not face the suffering I am going through today, and avert them from shedding tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 13. I played on this online casino site and won a considerable cash, but eventually, my mom fell ill, and I wanted to take out some money from my casino account. Unfortunately, I faced problems and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to such online casino. I plead for your assistance in lodging a complaint against this website. Please assist me to obtain justice, so that others do not face the hardship I am going through today, and prevent them from crying tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 14. Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des parents pour guider et surveiller le comportement des enfants sur Internet. Avec l’aide des 10 logiciels de gestion parentale les plus intelligents suivants, vous pouvez suivre l’historique des appels de votre enfant, l’historique de navigation, l’accès au contenu dangereux, les applications qu’il installe, etc.

 15. I engaged on this casino platform and won a substantial cash, but eventually, my mother fell sick, and I required to cash out some earnings from my balance. Unfortunately, I encountered difficulties and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mother died due to this online casino. I plead for your support in reporting this site. Please support me to achieve justice, so that others do not face the hardship I am going through today, and stop them from crying tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 16. urveillez votre téléphone de n’importe où et voyez ce qui se passe sur le téléphone cible. Vous serez en mesure de surveiller et de stocker des journaux d’appels, des messages, des activités sociales, des images, des vidéos, WhatsApp et plus. Surveillance en temps réel des téléphones, aucune connaissance technique n’est requise, aucune racine n’est requise. https://www.mycellspy.com/fr/tutorials/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *