REN MJÖLK I PÅSEN

Skyll er själva då konsumentkontakter på diverse mejerier runt om i landet som undviker att svara på den fråga jag med objektiv grundinställning och utan underliggande cynism (äsch lägg av, det kan jag visst det) försöker få svar på. Jag hade faktiskt från början tänkt låta detta inlägg bli en örfil på mig själv som straff för mitt stundom (eller alltid lika) fördomsfulla och skeptiska sätt att observera företeelser i samhället.

Frågan gäller något så enkelt som ekologisk mjölk. Om vissa bönder odlar och producerar ekologiskt och vissa andra kör på i gamla hederliga besprutningshjulspår, så borde det väl rimligtvis också göras åtskillnad på produkterna i hanteringen fram till konsumentförpackning och butikshylla? Följdfrågan härefter kan tyckas självklar.

Kör mejerierna med olika tankbilar till de olika gårdarna eller har de separata tankar för att hämta upp ekologisk respektive fulmjölk? Eller är det som jag nu i utevaro av svar från tillfrågade och initierade branschmänniskor börjar misstänka, att all mjölk spolas ut i samma tank och att man helt enkelt bara klistrar ett ekomärke på så många paket man tycker sig ha täckning för? När jag köper ett paket ekologisk mjölk skulle det ju kännas allra bäst om det faktiskt var mjölk från den glada kossan jag köpte, och att jag inte bara betalade några kronor extra för att indirekt gynna den bonde som väljer att värna om djur och natur (även om det naturligtvis finns en viss poäng även i detta).

Fram tills dess att någon presenterar facit i frågan klafsar jag vidare i okunskapens träsk där jag för övrigt inte känner mig alls särskilt bortkommen längre.

Och precis när jag tyckte att det där lagom gubbgriniga inlägget inte blev så pjåkigt fick jag min örfil. Nästan lite hårdare än jag räknat med. Och inte av mig själv utan av ekobonden Inger som gladlynt skriver att tankbilarna både kör separata turer och noga diskas mellan körningarna. Plötsligt är okunskapens träsk lite kallare och blötare än nyss… Men jag pastöriseras snabbt i vetskapen om att rätt mjölk är i rätt paket och jag hittar säkert snart något annat att gnöla på.

 

Please follow and like us:

5 svar på ”REN MJÖLK I PÅSEN

  1. Som så ofta tidigare levererar “Risbusken” en betraktelse av vår verklighet med ett fantastiskt sätt att använda det svenska språket. Ser fram mot första bokutsläppet!

  2. I följandet av tankefärdens olika kurvor, känns plötsligt vägen lite bekant. Man hoppar mellan tuvorna i okunskapens träsk, och känner sig förunderligt nöjd med själva äventyret, fastän man blir både blöt och kall om fötterna. En mycket uppskattad bloggbetraktelse i livets träskorientering.

    • Tack! Äventyret gav också upphov till en ny bekantskap med ekobonden Inger som fryntligt delat med sig av händelserna på gården i flera efterföljande mail, varav ett innehöll en bild på en ko! Eller som det väl kallas 2013, en e-ko.

  3. When you forget the password to lock the screen, if you do not enter the correct password, it will be difficult to unlock and gain access. If you find that your boyfriend/girlfriend is suspicious, you may have thought about hacking his Samsung phone to get more evidence. Here, we will provide you with the best solution on how to crack Samsung mobile phone password.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *